Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 26k
12. ledna 2016
O-000001/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000001/2016
Radě
článek 128 jednacího řádu
José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht, za skupinu PPE

 Předmět: Financování uprchlického nástroje pro Turecko

Dne 24. listopadu 2015 zavedla Komise uprchlický nástroj pro Turecko, což je koordinační mechanismus, který má Turecko podpořit při zvládání přílivu uprchlíků a jeho důsledků jak pro uprchlíky, tak i pro Turecko coby hostitelskou zemi. Komise navrhla, aby byla na tento nástroj vyčleněna částka ve výši 3 miliardy EUR, přičemž 500 milionů EUR má být poskytnuto z rozpočtu EU a 2,5 miliardy EUR ze spojených příspěvků členských států na základě jejich HND. Komise stanovila, aby členské státy do 21. prosince 2015 oznámily lhůty pro odvod svých příspěvků, včetně plánovaného harmonogramu plateb na roky 2016 a 2017.

Jaká je aktuální situace v členských státech v souvislosti s příspěvky na uprchlický nástroj? Jakými částkami se jednotlivé členské státy zavázaly k dnešnímu datu přispět na uprchlický nástroj?

Může Rada potvrdit, že členské státy očekávají vyšší příspěvek z rozpočtu EU, než původně navrhovala Komise (tj. 500 milionů EUR)?

Jak bude zajištěno, aby se tento nový nástroj neodrazil negativně na plnění a finančním plánování stávajících vnějších nástrojů EU?

Hodlá Rada provést hloubkový přezkum a reformu vnějších nástrojů EU (eventuálně během přezkumu/revize VFR), aby se zefektivnilo čerpání rozpočtu EU a aby financování bylo koherentnější, účinnější a pohotověji dostupné?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění