Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000004/2016

Pateikti tekstai :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debatai :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 29k
2016 m. sausio 14 d.
O-000004/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000004/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Tema: Autonominis vairavimas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Automobilių sektorius šiuo metu labai sparčiai vystosi. Per pastaruosius 10 metų palaipsniui įdiegus ir optimizavus pažangiąsias pagalbos vairuotojui sistemas, netrukus laukia kitas žingsnis – iš dalies autonominis vairavimas. 2016 m. rinkoje pasirodys pirmieji automobilių, kuriuose įdiegtos iš dalies autonominio vairavimo funkcijos, kaip antai visiškai autonominis automobilio parkavimas, susidūrimo vengimo sistemos ir pagalba eismo spūstyse, modeliai. Šiuo metu automobilių gamintojai ir sistemų inžinieriai kuria pirmosios kartos visiškai autonominius automobilius ir jų bendras tikslas – pradėti naudoti šiuos automobilius 2030 m. Atsižvelgiant į šią sparčiai vykstančią pažangą, ES transporto sektorius turi skubiai prisitaikyti prie naujosios realybės. Kad neatsiliktume nuo rinkos tendencijų ir išliktume konkurencingi kitų pasaulio regionų atžvilgiu, Komisija turės greitai reaguoti į su autonominiu vairavimu susijusius teisinius, procedūrinius, saugumo ir infrastruktūros uždavinius. Komisija turi spręsti šiuos pagrindinius klausimus:

– Atsižvelgiant į tai, kad technologijos perims pagrindines funkcijas, kaip antai automobilio vairavimą, ar Komisiją ištyrė, kaip būtų galima pataisyti esamus civilinės atsakomybės teisės aktus? Kalbant konkrečiau, kaip reikėtų pakeisti 1968 m. Vienos konvencija dėl kelių eismo?

– Atsižvelgiant į tai, kad siekiant užtikrinti sklandų eismą bus labai svarbu palaikyti ryšį tarp autonominių automobilių ir tarp automobilių ir infrastruktūros, kaip Komisija ketina spręsti duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo klausimus?

– Turint galvoje specifinius save vairuojančių automobilių infrastruktūros poreikius, ar Komisija apsvarstė, kokiu mastu autonominiai automobiliai galėtų būti integruoti į dabartinę valstybių narių transporto infrastruktūrą ir kuriose srityse reikėtų papildomų strateginių investicijų?

– Atsižvelgiant į tai, kad autonominiams automobiliams reikės taikyti įvairias bandymo ir patikros procedūras, ar Komisija ketina pataisyti esamus transporto priemonės tipo patvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisykles?

– Atsižvelgiant į nemažą skaičių išvardytų esminių klausimų, ar Komisija jau pradėjo rengti ES autonominio vairavimo strategiją? Ar Komisija pritartų tam, kad turint mintyje didėjančią autonominio vairavimo svarbą labai svarbu laiku parengti žaliąją knygą?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas