Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000004/2016

Iesniegtie teksti :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debates :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 195kWORD 16k
2016. gada 14. janvāris
O-000004/2016

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000004/2016

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker


  Temats:              Transportlīdzekļu autonomā vadīšana

 Atbilde plenārsēdē 

Autobūves nozare pašlaik piedzīvo strauju attīstību. Pēdējo 10 gadu laikā pakāpeniski ir ieviestas un optimāli uzlabotas progresīvās transportlīdzekļu vadītāju atbalsta sistēmas, un drīzumā tiek plānots spert nākamo soli ‒ ieviest transportlīdzekļu autonomo vadīšanu. 2016. gadā tirgū parādīsies pirmie automobiļu modeļi, kas aprīkoti ar daļēji autonomām vadīšanas sistēmām, piemēram, pilnīgi autonomas parkošanās, sadursmju novēršanas un sastrēgumu palīdzības sistēmām. Pašlaik autoražotāji un autoinženieri strādā pie pilnīgi autonomu transportlīdzekļu pirmās paaudzes, un tos plānots ieviest no 2030. gada. Ņemot vērā šo straujo attīstību, ES transporta nozarei ir steidzami jāpielāgojas jaunajai realitātei. Lai neatpaliktu no tirgus tendencēm un saglabātu konkurētspēju ar citiem pasaules reģioniem, Komisijai nāksies ātri reaģēt uz autonomās transportlīdzekļu vadīšanas tehnoloģijas radītajiem pārbaudījumiem juridiskajā, procesuālajā, drošības, kā arī infrastruktūras jomā. Komisijai ir jārisina šādi pamatjautājumi:

              Tā kā tehnoloģija pārņems aizvien vairāk atbildīgu pamatfunkciju, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanu, vai Komisija ir izpētījusi, kā būtu jāpielāgo pašreiz spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz tiesisko atbildību? Konkrētāk runājot, kādi grozījumi būtu jāievieš 1968. gada Vīnes konvencijā par ceļu satiksmi?

              Tā kā netraucētas satiksmes plūsmas nodrošināšanai ārkārtīgi svarīga būs autonomo transportlīdzekļu savstarpējā savienojamība, kā arī šo transportlīdzekļu un infrastruktūras savienojamība, kādā veidā Komisija plāno risināt datu aizsardzības un kiberdrošības problēmu?

              Ņemot vērā autonomo transportlīdzekļu vajadzības pēc specifiskas infrastruktūras, vai Komisija ir apsvērusi to, cik lielā mērā autonomos transportlīdzekļus varētu integrēt dalībvalstu pašreizējā transporta infrastruktūrā un to, kādās vēl jomās būtu atbilstīgi veikt stratēģiskus ieguldījumus?

              Tā kā autonomajiem transportlīdzekļiem nepieciešamas atšķirīgas testēšanas un pārbaudes procedūras, vai Komisija plāno pielāgot spēkā esošos tiesību aktus par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, piemēram, ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumus?

              Ņemot vērā šos daudzos minētos būtiskos jautājumus, vai Komisija jau ir sākusi gatavot stratēģiju attiecībā uz autonomās transportlīdzekļu vadīšanas sistēmām Eiropas Savienībā? Vai Komisija piekrīt tam, ka, ņemot vērā autonomās transportlīdzekļu vadīšanas tehnoloģijas pieaugošo nozīmi, ir būtiski savlaicīgi publicēt zaļo grāmatu?

Iesniegšanas datums: 14.1.2016

Nosūtīts: 18.1.2016

Termiņš atbildei: 25.1.2016

 

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums