Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000004/2016

Ingediende teksten :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debatten :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 194kWORD 27k
14 januari 2016
O-000004/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer, Jakob von Weizsäcker

 Betreft: Zelfrijdende auto's
 Antwoord plenaire 

De ontwikkelingen in de autobranche gaan momenteel zeer snel. De afgelopen tien jaar zijn er steeds meer auto's op de markt gekomen die voorzien zijn van geavanceerde bestuurdersondersteunende systemen en deze systemen worden steeds beter. De volgende stap, zelfrijdende auto's, laat niet lang meer op zich wachten. In 2016 zullen de eerste modellen op de markt worden gebracht met technieken om auto's deels zelf te laten rijden, zoals technieken waarmee auto's volledig zelfstandig kunnen inparkeren, technieken om botsingen te voorkomen en technieken waarmee auto's in files zelfstandig kunnen rijden. Autofabrikanten en systeemontwerpers werken momenteel aan de ontwikkeling van de eerste generatie volledig zelfrijdende auto's die volgens plan vanaf 2030 op de markt moeten komen. De EU-vervoerssector moet zich, gelet op deze snelle ontwikkelingen, razendsnel aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Om gelijke tred te houden met de marktontwikkelingen en om te kunnen blijven concurreren met andere delen van de wereld is het nodig dat de Commissie snel inspeelt op alle juridische, procedurele, veiligheids- en infrastructuurgerelateerde vraagstukken op het gebied van zelfrijdende auto's. De Commissie wordt verzocht antwoord te geven op de volgende belangrijke vragen:

– Heeft de Commissie onderzocht hoe de bestaande wetgeving op het gebied van aansprakelijkheid aangepast moet worden, gelet op het feit dat technologieën steeds vaker belangrijke verantwoordelijkheden overnemen, zoals het besturen van auto's? Meer precies: hoe moet het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 1968 worden gewijzigd?

– Welke oplossingen ziet de Commissie voor problemen op het gebied van gegevensbescherming en cyberbeveiliging, gelet op het feit dat connectiviteit tussen zelfstandig rijdende auto's en tussen voertuigen en infrastructuur van cruciaal belang is voor verkeersstromen zonder vertragingen?

– Heeft de Commissie erover nagedacht in hoeverre zelfrijdende auto's deel kunnen gaan uitmaken van de huidige vervoersinfrastructuur van de lidstaten, gelet op de specifieke infrastructuur die nodig is voor zelfrijdende auto's? Heeft de Commissie onderzocht op welke gebieden aanvullende strategische investeringen wenselijk zijn?

– Is de Commissie van plan om de bestaande wetgeving inzake voertuigtypegoedkeuring, zoals de regelgeving van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, aan te passen, gelet op het feit dat er voor zelfrijdende auto's andere test- en controleprocedures nodig zijn?

– Is de Commissie al begonnen met het opstellen van een strategie inzake zelfrijdende auto's in Europa, gelet op het grote aantal hierboven genoemde belangrijke kwesties? Is de Commissie het ermee eens dat het belangrijk is dat er snel een groenboek wordt gepubliceerd, aangezien het fenomeen zelfrijdende auto's steeds belangrijker wordt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling