Процедура : 2016/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000006/2016

Внесени текстове :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 27k
19 януари 2016 г.
O-000006/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000006/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

 Относно: Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г.
 Отговор по време на пленарно заседание 

Стратегията за равенство между жените и мъжете, прилагана до този момент, приключи през 2015 г. В резолюция от 9 юни 2015 г. Парламентът подчерта необходимостта и неотложността Комисията да представи нова специална стратегия за правата на жените и равенство между половете в рамките на ЕС. До този момент отговорният член на комисията многократно е поемал ангажимент да предостави стратегия за периода след 2015 г. На 3 декември 2015 г., Комисията представи своя „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“, възприет като референтна рамка по отношение на политиката за равенство между половете за периода след 2015 г. Все пак, това е само работен документ и, като такъв, той не е приет от Комисията, нито пък има междуинституционална стойност.

Защо Комисията не е приела прозрачно и публично съобщение относно „Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след -2015 г.“ в съответствие със своите европейски и международни цели и програма?

Като се вземе под внимание мнението на гражданското общество, изразено по време на обществените консултации, както и това на Консултативния комитет за равните възможности на жените и мъжете, както и позицията на Европейския парламент, представена в неговата резолюция от 9 декември 2015 г. и становището на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), изразено на 7 декември 2015 г., ще може ли Комисията да ни информира кога ще представи своята официална стратегия за равенство между половете?

По какъв начин Комисията ще работи с нидерландското председателство по отношение на поетото си задължение, както и съответните ангажименти на тройното председателство, с оглед представянето на проект за заключения на Съвета относно равенството между половете на EPSCO през март 2016 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация