Postup : 2016/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000006/2016

Předložené texty :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 27k
19. ledna 2016
O-000006/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000006/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iratxe García Pérez, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 Předmět: Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dosavadní strategie pro rovnost žen a mužů skončila v roce 2015. V usnesení ze dne 9. června 2015 Parlament zdůraznil, že je naléhavě zapotřebí, aby Komise představila novou, zvláštní strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen v rámci EU. Odpovědná komisařka se zatím opakovaně zavázala k předložení strategie pro období po roce 2015. Dne 3. prosince 2015 Komise představila dokument s názvem Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019), který je považován za referenční rámec pro politiku v oblasti rovnosti žen a mužů po roce 2015. Jedná se však pouze o pracovní dokument, který jako takový nebyl Komisí přijat a nemá ani význam z interinstitucionálního hlediska.

Proč Komise v souladu se svými evropskými a mezinárodními cíli a agendou nepřijala transparentní a veřejné sdělení pro „novou strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015“?

S ohledem na stanovisko občanské společnosti vyjádřené v rámci veřejné konzultace a stanoviska Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů, jakož i vlastní postoj Evropského parlamentu formulovaný v usnesení ze dne 9. června 2015 a stanovisko Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 7. prosince 2015, může Komise sdělit, kdy představí svou oficiální strategii pro rovnost žen a mužů?

Jak hodlá Komise spolupracovat s nizozemským předsednictvím, pokud jde o jeho závazek i související závazky týmu složeného ze tří předsednictví, aby mohlo Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v březnu 2016 představit soubor navrhovaných závěrů Rady o rovnosti žen a mužů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění