Διαδικασία : 2016/2526(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000006/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 27k
19 Ιανουαρίου 2016
O-000006/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000006/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

 Θέμα: Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η εφαρμοσθείσα μέχρι σήμερα στρατηγική για την ισότητα γυναικών και ανδρών έληξε το 2015. Σε ψήφισμα της 9ης Ιουνίου 2015, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η Επιτροπή πρέπει επειγόντως να υποβάλει μία νέα επεξεργασμένη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ. Έως τώρα ο αρμόδιος Επίτροπος έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ότι θα υποβάλει μία στρατηγική για την περίοδο μετά το 2015. Στις 3 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο εργασίας της με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019», το οποίο θεωρείται το πλαίσιο αναφοράς της πολιτικής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο μετά το 2015. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μόνο ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και ως τέτοιο ούτε έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ούτε έχει διοργανική σημασία.

Για ποιο λόγο δεν έχει εγκρίνει η Επιτροπή μία διαφανή δημόσια ανακοίνωση για μία «νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το -2015» συμβατή με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς της στόχους καθώς και με το θεματολόγιο της;

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες για το πότε προτίθεται να παρουσιάσει την επίσημη στρατηγική της για την ισότητα των φύλων, λαμβανομένης υπόψη της άποψης της κοινωνίας των πολιτών, όπως αυτή εκφράζεται στη δημόσια διαβούλευση, και της γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών, καθώς και της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως έχει διατυπωθεί στο ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 και της τοποθέτησης του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στις 7 Δεκεμβρίου 2015;

Πώς θα συνεργαστεί η Επιτροπή με την Ολλανδική Προεδρία στο πλαίσιο τόσο της δέσμευσής της όσο και των συναφών δεσμεύσεων των τριών Προεδριών, προκειμένου να υποβάλει στο Συμβούλιο EPSCO το Μάρτιο του 2016 μια δέσμη σχεδίων συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου