Menetlus : 2016/2526(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000006/2016

Esitatud tekstid :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Arutelud :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 25k
19. jaanuar 2016
O-000006/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000006/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iratxe García Pérez, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

 Teema: Uus strateegia soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste kohta 2015. aasta järgseks perioodiks
 Vastus täiskogul 

Seni kehtinud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia hõlmas perioodi kuni aastani 2015. Oma 9. juuni 2015. aasta resolutsioonis rõhutas Euroopa Parlament kiireloomulist vajadust selle järele, et komisjon töötaks välja uue sihtotstarbelise strateegia soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste kohta ELis. Praeguseks on vastutav volinik korduvalt lubanud, et esitab strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks. 3. detsembril 2015 esitles komisjon dokumenti „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“, mida käsitletakse komisjoni soolise võrdõiguslikkuse poliitika raamdokumendina 2015. aasta järgseks perioodiks. Siiski kujutab see endast kõigest komisjoni talituste töödokumenti ega ole seetõttu komisjoni poolt vastu võetud; samuti puudub sellel institutsioonidevaheline väärtus.

Miks ei võtnud komisjon vastu läbipaistvat ja avalikku teatist soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi käsitleva uue strateegia kohta 2015. aasta järgseks perioodiks vastavalt oma Euroopa ja rahvusvahelistele eesmärkidele ja tegevuskavale?

Kas komisjon võiks, võttes arvesse avaliku konsultatsiooni käigus avaldatud kodanikuühiskonna ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee seisukohti, Euroopa Parlamendi 9. juuni 2015. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohta ja tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 7. detsembril 2015. aastal väljendatud arvamust, meile teatada, millal ta kavatseb esitleda oma ametlikku strateegiat soolise võrdõiguslikkuse kohta?

Kuidas kavatseb komisjon teha koostööd eesistujariigi Hollandiga seoses nii oma lubaduste kui ka eesistujariikide kolmiku kohustustega, et esitleda tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogule 2016. aasta märtsis nõukogu järelduste eelnõude kogumit soolise võrdõiguslikkuse kohta?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave