Procedură : 2016/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000006/2016

Texte depuse :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 27k
19 ianuarie 2016
O-000006/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000006/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iratxe García Pérez, în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

 Subiect: Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015
 Răspuns în plen 

Durata de aplicare a strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați a luat sfârșit în 2015. În rezoluția sa din 9 iunie 2015, Parlamentul a subliniat necesitatea prezentării de urgență a unei noi strategii a Comisiei care să fie dedicată aspectelor legate de egalitatea de gen și de drepturile femeii în cadrul UE. Până în prezent, comisarul responsabil și-a exprimat cu diferite ocazii angajamentul de a elabora o strategie post-2015. La 3 decembrie 2015, Comisia și-a prezentat „Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019”, document considerat a fi cadrul de referință utilizat de Comisie pentru politica în domeniul egalității de gen post-2015. Trebuie menționat, însă, că acesta este doar un document de lucru al serviciilor Comisiei și că, prin urmare, el nu a fost adoptat de către Comisie și nu are o valoare interinstituțională.

Din ce cauză nu a adoptat Comisia o comunicare privind „noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015”, care să fie transparentă și publică, în conformitate cu agenda și cu obiectivele sale europene și internaționale?

Având în vedere poziția societății civile, astfel cum a fost formulată în urma consultării publice, avizul Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și poziția Parlamentului European exprimată în rezoluția sa din 9 iunie 2015 și avizul Consiliului EPSCO adoptat la 7 decembrie 2015, ar putea Comisia să ne informeze când intenționează să prezinte strategia sa oficială privind egalitatea de gen?

În ce fel va colabora Comisia cu Președinția neerlandeză în privința angajamentului său și a angajamentelor conexe asumate de către trioul de Președinții, astfel încât să poată fi elaborat un set de concluzii preliminare ale Consiliului cu privire la egalitatea de gen, spre a fi transmise EPSCO în martie 2016?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică