Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 27k
2016 m. sausio 25 d.
O-000009/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000009/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Dominique Bilde, Sylvie Goddyn, Ivo Vajgl, Georg Mayer, Marco Affronte, Emil Radev, Lorenzo Fontana, Takis Hadjigeorgiou, Henna Virkkunen, Bronis Ropė, Tunne Kelam, Dominique Martin, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot, Marie-Christine Boutonnet, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Julie Girling, Arne Gericke, Jean-François Jalkh, Franz Obermayr, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Zigmantas Balčytis, Joëlle Mélin, Petras Auštrevičius, Igor Šoltes, Georges Bach, Jean-Luc Schaffhauser, Michał Marusik, Marine Le Pen, Louis Aliot, Stelios Kouloglou

 Tema: Gyvų gyvūnų eksportas iš ES

Kiekvienais metais daugiau kaip trys milijonai gyvų gyvūnų eksportuojami iš Sąjungos į trečiąsias šalis. Dėl šios prekybos gyvūnai patiria kančias dėl vežimo ilgais atstumais, penėjimo sąlygų ir skerdimo šalyse, į kurias jie išvežami.

2015 m. spalio mėn. kelios asociacijos atliko apklausas ir parodė nepriimtiną skerdimo praktiką kai kuriose paskirties šalyse pažeidžiant Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos rekomendacijas. Tokia praktika taip pat grubiai pažeidžiamas SESV 13 straipsnis ir 2015 m. birželio mėn. ES Teisingumo Teismo sprendimas byloje Zuchtvieh, susijusioje su Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005. Be to, yra faktiškai neįmanoma tinkamai tikrinti, kaip taikomi teisės aktai gyvūnus iškraunant ir vežant.

1. Ar gali Komisija atsakyti, ar ji ketina uždrausti eksportuoti gyvūnus į šalis, kurios neužtikrina, kad būtų laikomasi Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos rekomendacijų ir ES gyvūnų gerovės teisės aktų, kaip tai jau daro, pavyzdžiui, Australija.

2. Kokių priemonių gali imtis Komisija, kad užtikrintų aktyvią pagalbą importo šalims penėjimo ir skerdimo srityje?

Klausimo originalo kalba: FR
Teisinis pranešimas