Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000010/2016

Teksty złożone :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Debaty :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 28k
26 stycznia 2016
O-000010/2016

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000010/2016

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Bart Staes, José Bové

w imieniu grupy Verts/ALE


  Przedmiot:              Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Obecnie w mocy są cztery umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a, odpowiednio, koncernami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT). Umowa z PMI wygasa w lipcu 2016 r. i wymaga, by strony wkrótce się spotkały, by przeanalizować, czy należy przedłużyć obowiązywanie tej umowy o współpracy.

Od lat, a w szczególności od maja 2015 r., Komisja odkłada publikację oceny dotyczącej umowy z PMI. Umowa ta wygasa za mniej niż sześć miesięcy, a Parlament, jedyny organ wyłoniony w wyborach bezpośrednich, nie został dotychczas należycie poinformowany w tej sprawie. Jest to nie do przyjęcia z demokratycznego punktu widzenia. Obywatele europejscy muszą być świadomi punktu widzenia Komisji w sprawie możliwości przedłużenia umowy z PMI oraz zostać poinformowani o niejawnych negocjacjach między Komisją a PMI.

1.              Kiedy Komisja przedstawi Parlamentowi ocenę, o którą zwrócił się dnia 3 kwietnia 2014 r. w swojej rezolucji w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2012 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych, jak również w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012? Co było przyczyną tego znacznego opóźnienia w przedstawieniu oceny? Dalsze opóźnienie może zostać uznane za złamanie obietnicy złożonej Parlamentowi przez komisarza, zgodnie z którą ocena zostanie przedstawiona na czas.

2.              Jakie są główne wyniki osiągnięte w ramach obowiązujących obecnie umów z koncernami tytoniowymi? Jakie są przeszkody? Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie wartości dodanej przedłużenia obowiązujących obecnie umów?

3.              Jaki jest stan negocjacji? Jaki przewidziano harmonogram? Kiedy i w jaki sposób Parlament zostanie poinformowany?

4.              Jakie były skutki obowiązywania umów dla Unii i państw członkowskich, w tym jakie grzywny nałożono w tym okresie?

5.              Jaka jest propozycja Komisji w odniesieniu do przeznaczenia i podziału korzyści finansowych wynikających z przyszłej umowy?

6.              Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie wprowadzenia ogólnounijnego podatku lub cła na wyroby tytoniowe, jako źródła zasobów własnych UE, w celu zwalczania przemytu wyrobów tytoniowych, ich podrabiania lub produkcji wyłącznie w celu przemytu; w sprawie wzmocnienia programów UE w tej dziedzinie w celu wspierania państw członkowskich; a także w sprawie finansowania programów ochrony zdrowia publicznego w UE?

Przedłożone: 26.1.2016

Przekazane: 28.1.2016

Termin na udzielenie odpowiedzi: 4.2.2016

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna