Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000017/2016

Teksty złożone :

O-000017/2016 (B8-0113/2016)

Debaty :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 28k
27 stycznia 2016
O-000017/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000017/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Michael Theurer, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W chwili obecnej obowiązują cztery umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a przedsiębiorstwami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT). Umowa z PMI ma wygasnąć w lipcu 2016 r., co sprawia, że strony muszą się niebawem spotkać w celu zbadania, czy umowę należy przedłużyć.

Od lat, a w szczególności od maja 2015 r., Komisja odkłada publikację oceny dotyczącej umowy z PMI. Umowa ta wygasa za mniej niż sześć miesięcy, a Parlament Europejski, jedyny organ wyłoniony w wyborach bezpośrednich, nie został dotychczas należycie poinformowany w tej sprawie. Jest to nie do przyjęcia z demokratycznego punktu widzenia. Obywatele europejscy muszą znać stanowisko Komisji w sprawie możliwości odnowienia umowy z PMI oraz wiedzieć o toczących się zakulisowych negocjacjach między Komisją i PMI.

1. Kiedy Komisja przedstawi Parlamentowi oceny, o które Parlament zwrócił się w dniu 3 kwietnia 2014 r. (zob. sprawozdanie Parlamentu z inicjatywy własnej pt. „Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE” oraz jego rezolucję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012)? Co było przyczyną tego znacznego opóźnienia w przedstawieniu oceny? Dalsze opóźnienie może zostać uznane za złamanie obietnicy złożonej Parlamentowi przez komisarza, zgodnie z którą ocena zostanie przedstawiona na czas.

2. Jakie są najważniejsze wyniki osiągnięte w ramach obecnych umów z producentami wyrobów tytoniowych? Jakie są przeszkody? Jakie jest stanowisko Komisji w odniesieniu do wartości dodanej wynikającej z przedłużenia obecnie obowiązujących umów?

3. Jaki jest stan negocjacji? Jaki jest oczekiwany harmonogram negocjacji? Kiedy i w jaki sposób Parlament zostanie poinformowany?

4. Jakie są skutki finansowe umów dla Unii i państw członkowskich i jakie kary nałożono w okresie obowiązywania tych umów?

5. Co Komisja proponuje w kwestii przeznaczenia i podziału korzyści finansowych wynikających z przyszłych umów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna