Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000018/2016

Indgivne tekster :

O-000018/2016 (B8-0114/2016)

Forhandlinger :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 24k
27. januar 2016
O-000018/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000018/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen

 Om: Tobaksaftalen (PMI-aftalen)
 Besvarelse på plenarmøde 

Der gælder på nuværende tidspunkt fire samarbejdsaftaler mellem medlemsstaterne, EU og hhv. Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) og British American Tobacco (BAT). Aftalen med PMI udløber i juli 2016 og kræver, at parterne snart mødes med henblik på at undersøge, hvorvidt samarbejdsaftalen skal forlænges.

I årevis, og særlig siden maj 2015, har Kommissionen udsat offentliggørelsen af vurderingen vedrørende PMI-aftalen. PMI-aftalen udløber om mindre end 6 måneder, og Parlamentet, som er det eneste direkte valgte organ, er foreløbig ikke blevet behørigt informeret. Dette er demokratisk uacceptabelt. De europæiske borgere må være bekendt med Kommissionens holdning til muligheden af at forny PMI-aftalen og de igangværende forhandlinger i kulisserne mellem Kommissionen og PMI.

1. Hvornår vil Kommissionen forelægge Parlamentet de vurderinger, som Parlamentet anmodede om den 3. april 2014 (se Parlamentets initiativbetænkning om "årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser" og dets dechargebeslutning vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 2012)? Hvad har forårsaget denne væsentlige forsinkelse i offentliggørelsen af vurderingen med tanke på, at enhver yderligere udsættelse kan opfattes som en brud på det løfte, kommissæren har afgivet over for Parlamentet, om at fremlægge vurderingen rettidigt?

2. Hvad er de vigtigste resultater, som er opnået inden for rammerne af de nuværende aftaler med tobaksproducenterne? Hvilke resultater har været skuffende? Hvad er Kommissionens holdning med hensyn til merværdien ved en fornyelse af de nuværende aftaler?

3. Hvordan ser situationen ud for forhandlingerne? Hvilken tidsplan er der opstillet? Hvornår og hvordan vil Parlamentet blive informeret?

4. Hvad har de finansielle virkninger været for Unionen og medlemsstaterne, med indregning af bøderne, i den periode, hvor aftalerne har været i kraft?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse