Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000018/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000018/2016 (B8-0114/2016)

Keskustelut :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 24k
27. tammikuuta 2016
O-000018/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000018/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ryszard Czarnecki, ECR-ryhmän puolesta

 Aihe: Tupakkasopimus (PMI-sopimus)
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Tällä hetkellä jäsenvaltioilla ja EU:lla on voimassa neljä yhteistyösopimusta seuraavien yhtiöiden kanssa: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) ja British American Tobacco (BAT). PMI-yhtiön kanssa tehty sopimus umpeutuu heinäkuussa 2016, joten sopimuspuolten on tavattava pian selvittääkseen, olisiko yhteistyösopimuksen voimassaoloa jatkettava.

Jo vuosien ajan ja erityisesti toukokuusta 2015 lähtien komissio on lykännyt PMI-sopimusta koskevan arvioinnin julkaisemista. PMI-sopimuksen on määrä umpeutua alle puolen vuoden kuluttua, eikä Euroopan parlamentille, joka on ainoa suorilla vaaleilla valittu elin, ole vielä annettu asianmukaisia tietoja. Demokratian kannalta tätä ei voida hyväksyä. Unionin kansalaisille on kerrottava, mikä on komission kanta PMI-sopimuksen mahdolliseen uusimiseen ja mitä tapahtuu meneillään olevissa julkisuudelta piilossa tapahtuvissa neuvotteluissa komission ja PMI:n välillä.

1. Koska komissio antaa parlamentille arviot, joita se pyysi 3. huhtikuuta 2014 (parlamentin valiokunta-aloitteinen mietintö vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta sekä parlamentin päätöslauselma vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012)? Mikä on aiheuttanut tämän huomattavan viivästymisen arvioinnin toimittamisessa? Kaikki ylimääräiset lykkäämiset voidaan tulkita siten, että komission on rikkonut parlamentille antamansa lupauksen arvioinnin toimittamisesta hyvissä ajoin.

2. Mitkä ovat tupakkayhtiöiden kanssa tehtyjen nykyisten sopimusten avulla aikaan saadut keskeiset tulokset? Mitä kielteisiä seurauksia sopimuksilla on ollut? Mikä on komission näkemys nykyisten sopimusten uusimisesta saatavasta lisäarvosta?

3. Mikä on neuvottelujen nykytilanne? Mikä on neuvotteluiden arvioitu määräaika? Milloin ja miten komissio aikoo tiedottaa asiasta parlamentille?

4. Minkälaisia ovat unioniin ja jäsenvaltioihin kohdistuneet taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien sakot sopimusten voimassaoloajalta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö