Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000018/2016

Teksty złożone :

O-000018/2016 (B8-0114/2016)

Debaty :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 27k
27 stycznia 2016
O-000018/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000018/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Obecnie w mocy są cztery umowy o współpracy między państwami członkowskimi i UE a, odpowiednio, koncernami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) i British American Tobacco (BAT).Umowa z PMI wygasa w lipcu 2016 r., co sprawia, że strony muszą się niebawem spotkać, aby przeanalizować, czy tę umowę o współpracy należy odnowić.

Od lat, a w szczególności od maja 2015 r., Komisja odkłada publikację oceny dotyczącej umowy z PMI. Umowa ta wygasa za niespełna sześć miesięcy, a Parlament, jedyny organ wybierany bezpośrednio, dotychczas nie został należycie poinformowany w tej sprawie. Z demokratycznego punktu widzenia jest to nie do przyjęcia. Obywateli europejskich trzeba poinformować o stanowisku Komisji w sprawie możliwości odnowienia umowy z PMI oraz o toczących się zakulisowych negocjacjach między Komisją i PMI.

1. Kiedy Komisja przedstawi Parlamentowi oceny, o które Parlament zwrócił się w dniu 3 kwietnia 2014 r. (zob. sprawozdanie Parlamentu z inicjatywy własnej pt. „Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE” oraz jego rezolucję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012)? Czym jest spowodowane to znaczne opóźnienie w przedstawieniu oceny, zważywszy, że jakakolwiek dalsza zwłoka może być postrzegana jako naruszenie obietnicy terminowego dostarczenia oceny, złożonej Parlamentowi przez właściwego komisarza?

2. Jakie są najważniejsze wyniki osiągnięte w ramach obecnych umów z producentami wyrobów tytoniowych? Jakie wystąpiły przeszkody? Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie wartości dodanej wynikającej z odnowienia obowiązujących obecnie umów?

3. Jaki jest stan negocjacji? Jaki przewidziano harmonogram? Kiedy i w jaki sposób Parlament zostanie poinformowany?

4. Jakie były skutki finansowe dla Unii i państw członkowskich, w tym grzywny, w okresie obowiązywania tych umów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna