Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000021/2016

Předložené texty :

O-000021/2016 (B8-0116/2016)

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.7

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 29k
3. února 2016
O-000021/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000021/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Jerzy Buzek, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 Předmět: Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech
 Odpověď na plenárním zasedání 

Následující otázky položené Komisi se týkají jejího sdělení nazvaného „Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech“.

1. Jednotný digitální trh je jednou z klíčových priorit stávajícího pracovního programu Evropské komise. V tomto kontextu představuje ekonomika založená na datech rostoucí odvětví, které by mělo umožnit rozvoj digitálního světa, jenž kromě konektivity potřebuje společné normy, interoperabilitu, dostupné platformy, vysokorychlostní sítě a vysoce výkonné počítačové infrastruktury. Jak hodlá Komise podpořit rozvoj širokopásmové infrastruktury, cloud computing, inovace v oblasti norem a stabilní právní rámec jako hlavní priority pro posílení ekonomiky založené na datech?

2. Jak Komise zajistí, vzhledem k možnostem růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v této oblasti a s ohledem na ochranu dat, zabezpečení a udržitelnost norem na ochranu soukromí, aby rámec ekonomiky založené na datech byl z právního hlediska v pořádku, v souladu s normami týkajícími se ochrany údajů a zároveň dostatečně flexibilní, aby se mohl přizpůsobovat měnícímu se prostředí digitálních trhů s cílem využít co nejvíce přínosů ekonomiky založené na datech?

3. V současnosti jsou to především malé a střední podniky, které podporují využívání technologií a inovací ekonomiky založené na datech v Evropě a mají z nich prospěch. Jaká opatření Komise přijme, aby vytvořila rovné podmínky pro všechny, které a) malým a středním podnikům umožní aktivně přispívat vlastními soubory dat k hodnotovým řetězcům založeným na datech a zapojit se do hospodářské soutěže jako světové špičky v ekonomice založené na datech? b) malým a středním podnikům zpřístupní za stejných podmínek a při řádném zohlednění otázek bezpečnosti a soukromí datová úložiště spravovaná vládami, aby tak tyto podniky mohly dát volný průběh své uznávané dynamice a kreativitě při vývoji hodnotných aplikací, produktů a služeb? c) podnítí členské státy, aby přispívaly na výzkum, vývoj a inovace a na finanční aktivity, jejichž účelem je usnadnit přijetí konkurenceschopné ekonomiky založené na datech?

4. Má-li se využít příležitostí, které ekonomika založená na datech skýtá, je třeba se zaměřit na data ve vlastnictví podniků a data přinášející přidanou hodnotu v kombinaci s otevřenými daty. Jakým způsobem bude Komise usilovat o tržně orientovanou standardizaci norem a opatření zajišťujících interoperabilitu a podporovat sdílení dat, které bude zohledňovat rozdíly mezi otevřenými a soukromými daty a bude v souladu s normami v oblasti ochrany údajů?

5. Přestože iniciativy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy spadají do výlučné pravomoci členských států, jak hodlá Komise podněcovat a podporovat členské státy při provádění iniciativ v oblasti odborné přípravy týkajících se zpracování údajů a rozvoje potřebných dovedností?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění