Parlamenti kérdések
PDF 198kWORD 27k
2016. február 10.
O-000024/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000024/2016
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Az Europol szerint eltűnt legalább 10 000 menekült gyermek

Az Europol szerint legalább 10 000 kíséret nélküli menekült gyermek eltűnt, miután megérkezett Európába és az állami hatóságok nyilvántartásba vették. Az Europol úgy véli, hogy a tavalyi egymillió Európába érkező 27%-a volt kiskorú. Egyes segélyszervezetek szerint a fenti számok nagyon visszafogottak. Feltételezhető, hogy egész Európára kiterjedő bandák veszik célba a kiskorúakat szexmunkához és rabszolgasághoz, sőt szervkereskedelemhez.

1. Vannak-e a Tanácsnak adatai arra vonatkozóan, hogy hány kiskorút vettek nyilvántartásba menekültként (országok és korosztályok szerinti bontásban)?

2. Végeznek-e egyedi nyomon követést e kiskorúakra vonatkozóan, miután nyilvántartásba vették őket?

3. Mit szándékozik tenni a Tanács annak biztosítása érdekében, hogy az „eltűnt gyermekek” ne végezzék akaratuk ellenére bűnözői környezetben?

4. Mit tesz az Europol az eltűnt gyermekek utáni nyomozás és megtalálásuk, valamint a bűnözői bandáktól való megóvásuk érdekében?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat