Întrebări parlamentare
PDF 196kWORD 26k
10 februarie 2016
O-000024/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000024/2016
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE

 Subiect: Conform Europol, 10 000 de copii refugiați au dispărut

Conform Europol, cel puțin 10 000 de copii neînsoțiți refugiați au dispărut după ce au ajuns în Europa și au fost înregistrați de autoritățile de stat. Europol consideră că 27 % dintre cele 1 milion de persoane ajunse în Europa anul trecut erau minori. Conform anumitor organizații umanitare aceste cifre sunt foarte conservatoare. Se presupune că bande infracționale paneuropene se folosesc de minori pentru activități sexuale, sclavagism și chiar trafic de organe.

1. Are Consiliul date privind numărul minorilor neînsoțiți care sunt înregistrați ca refugiați (defalcat pe țări și vârste)?

2. Există măsuri specifice de monitorizare cu privire la acești minori după înregistrarea lor?

3. Ce intenționează Consiliul să facă pentru a se asigura că acești „copii dispăruți” nu ajung în medii infracționale împotriva voinței lor?

4. Ce face Europol pentru a-i căuta și a-i găsi pe acești copii dispăruți și pentru a-i salva de bandele infracționale?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică