Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 25k
10. februar 2016
O-000025/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000025/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Marian Harkin, Morten Helveg Petersen, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt, Sophia in 't Veld, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Gesine Meissner, Paavo Väyrynen, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Norica Nicolai, Ivo Vajgl, Javier Nart, Renate Weber, Fredrick Federley, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Ulla Tørnæs, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Robert Rochefort, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Müller, Cora van Nieuwenhuizen, Jasenko Selimovic, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, for ALDE-Gruppen

 Om: Ifølge Europol er mindst 10 000 flygtningebørn forsvundet

Mindst 10 000 uledsagede flygtningebørn er ifølge Europol forsvundet efter at være ankommet til Europa og efter at være blevet registreret af statslige myndigheder. Europol mener, at 27 % af de millioner af personer, der ankom til Europa sidste år, var mindreårige. Ifølge visse hjælpeorganisationer er disse tal meget forsigtige. Det antages, at bander i Europa går efter mindreårige med henblik på at udnytte dem som sexarbejdere og slaver og endog i forbindelse med organhandel.

1. Har Kommissionen tal på, hvor mange uledsagede mindreårige der registreres som flygtninge (efter land og alder)?

2. Foretages der en særlig opfølgning på disse mindreårige, når de først er blevet registreret?

3. Hvad agter Kommissionen at gøre for at sikre, at disse "forsvundne børn" ikke ender i det kriminelle miljø mod deres vilje?

4. Hvad gør Europol for at spore og finde disse forsvundne børn og for at redde dem fra disse kriminelle bander?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse