Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 28k
2016. február 11.
O-000026/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000026/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Karin Kadenbach, Karoline Graswander-Hainz, Tibor Szanyi, Susanne Melior, Fredrick Federley, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Stefan Eck, Stelios Kouloglou, Klaus Buchner, Indrek Tarand, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Viorica Dăncilă, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Isabella De Monte, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson

 Tárgy: A vadállatok cirkuszi szereplésének uniós szintű betiltása

A cirkuszokban szerepeltetett állatok szállítására vonatkozó egészségügyi ellenőrzéseket a cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról szóló 1739/2005/EK bizottsági rendeletnek megfelelően kell végezni.

Az EU-ban a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt (CITES) a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó rendeletekként ismert rendeletek, többek között a 338/97/EK tanácsi rendelet hajtja végre, mely bizonyos tekintetben tovább is megy a CITES rendelkezéseinél.

A tanulmányok szerint azonban a vadállatok egészségügyi ellenőrzése, valamint kereskedelmének és birtoklásának ellenőrzése nehéz feladat, mivel a cirkuszok nem csak hogy szinte állandóan utaznak, de gyakran változtatják nevüket és műsorszámaikat is.

Ezenkívül a vadállatok cirkuszokban való szerepeltetése rendszeresen balesetekhez vezet, ahol az idomárok, a cirkusz alkalmazottai és a közönség is elszenvedője lehet a balesetnek.

Az utóbbi néhány évben megnőttek az aggodalmak a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének etikai kérdéseivel és biztonságosságával kapcsolatban, és ez számos tagállamban a szabályozás módosításához vezetett: 16 államban már teljesen vagy részben betiltották szereplésüket.

Szándékában áll-e a Bizottságnak a vadállatok cirkuszi szereplését uniós szinten tiltó javaslatot előterjeszteni annak biztosítására, hogy a tagállamok megközelítése összehangolt legyen a nyilvánosság egészségére és biztonságára gyakorolt kockázatoknak való kitettség és a vadállatok illegális kereskedelme vonatkozásában?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat