Parlementaire vragen
PDF 92kWORD 24k
25 februari 2016
O-000033/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000033/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Jean Lambert, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Bronis Ropė, Ulrike Lunacek, Yannick Jadot, Benedek Jávor, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie

 Betreft: Veiligheid van niet-begeleide minderjarigen

Volgens Europol zijn minstens 10 000 niet-begeleide kinderen die internationale bescherming behoeven, na hun aankomst in Europa en registratie door de landelijke autoriteiten verdwenen. Volgens sommige hulporganisaties zijn dit zeer voorzichtige cijfers. Er wordt aangenomen dat in heel Europa opererende bendes het op minderjarigen hebben gemunt om hen te verhandelen, te misbruiken en uit te buiten.

1. Beschikt de Commissie over cijfers waaruit blijkt hoeveel niet-begeleide minderjarigen in 2015-2016 in de EU zijn aangekomen (uitgesplitst naar land, leeftijd en nationaliteit/staatloosheid)? Hoeveel hebben er internationale bescherming aangevraagd (uitgesplitst naar land, leeftijd en nationaliteit/staatloosheid)? Hoeveel komen er voor internationale bescherming in aanmerking (uitgesplitst naar land, leeftijd en nationaliteit/staatloosheid)?

2. Worden niet-begeleide minderjarigen na hun registratie specifiek gevolgd? In hoeveel gevallen wordt de vertegenwoordiging van niet-begeleide minderjarigen door een wettelijke voogd of een andere vertegenwoordiger gewaarborgd, zoals bepaald in artikel 31 van de kwalificatierichtlijn? Wat zijn de beste praktijken ter zake?

3. Hoe wordt bij de opvang het belang van niet-begeleide minderjarigen in aanmerking genomen, zoals bepaald in artikel 24 van de richtlijn opvangvoorzieningen? Hoe wordt met name de bewaring van niet-begeleide minderjarigen voorkomen, zoals bepaald in artikel 11, lid 3, van de richtlijn opvangvoorzieningen?

4. Wat is de Commissie voornemens te doen om te voorkomen dat niet-begeleide minderjarigen het slachtoffer worden van mensenhandel, misbruik en uitbuiting?

5. Wat doet Europol om vermiste niet-begeleide minderjarigen te traceren en te vinden en hen uit handen te houden van criminele bendes?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling