Процедура : 2016/2569(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000035/2016

Внесени текстове :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Разисквания :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 206kWORD 28k
29 февруари 2016 г.
O-000035/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000035/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons, от името на групата PPE
Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D
Julie Girling, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE
Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL
Bas Eickhout, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD

 Относно: лекарството "Талидомид"
 Отговор по време на пленарно заседание 

През 2015 г. Комисията отбеляза 50-та годишнина от първото законодателство във фармацевтичната област в Европа, което цели да гарантира безопасността на лекарствените продукти. Трагедията с „Талидомид“ беше една от главните причини за установяването на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти, което оттогава е подобрено, за да се следи медицинските продукти, които се пускат на пазара, да гарантират високи стандарти за качество и безопасност. Законодателството на ЕС относно лекарствените продукти в Европа следователно е неразривно свързано с тази трагедия.

Лекарството „Талидомид“ беше използвано за облекчаване на сутрешното гадене при бременните жени, както и за лечение на главоболие, безсъние и настинки в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. То се предлагаше на пазара в различни европейски държави в продължение на няколко години и се оказа, че има опасни странични ефекти за бременните жени, които родиха бебета с вродени малформации. Тази трагедия засегна различни държави – членки на ЕС и жертвите ѝ все още се опитват да намерят решение за покриване на разходите по своето влошаващо се с годините клинично и физическо състояние.

В този контекст, би ли могла Комисията да посочи подробно какви действия са били предприети и ще се предприемат на равнището на ЕС за предоставяне на ефективна подкрепа и помощ на жертвите на лекарството „Талидомид“ и техните семейства? Тъй като лекарството беше предписвано в различни европейски държави, счита ли Комисията, че следва да има рамков протокол на европейско равнище, в който всички европейски граждани, засегнати от „Талидомид“, да получават подобни компенсации, независимо от коя държава членка са?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация