Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000038/2016

Pateikti tekstai :

O-000038/2016 (B8-0367/2016)

Debatai :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 187kWORD 28k
2016 m. kovo 2 d.
O-000038/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000038/2016
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Claude Moraes, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

 Tema: Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Savo 2015 m. vasario 11 d. rezoliucijoje dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų Parlamentas paveda savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, dalyvaujant Užsienio reikalų komitetui, ir visų pirma Žmogaus teisių pakomitečiui, atnaujinti tyrimą dėl „tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse“ ir per metus pateikti pranešimą plenariniame posėdyje laikantis 2012 m. rugsėjo 11 d. rezoliucijoje dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse pateiktų rekomendacijų. Tolesni veiksmai po EP Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos.

Atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. plenarinėje sesijoje vykusias diskusijas ir į 2013 m. spalio 10 d. rezoliucijos 13 dalį, kurioje Parlamentas pakartojo savo konkrečias rekomendacijas Tarybai, LIBE komitetas prašo Tarybos atsakyti į toliau pateikiamus klausimus.

1. Į kurias rekomendacijas atsižvelgė ir kurias iš jų įgyvendino Taryba?

Visų pirma:

– ar Taryba atsiprašė už tai, kad, nederamai bandydama įtikinti Parlamentą pritarti sąmoningai sutrumpintoms Tarybos Viešosios tarptautinės teisės darbo grupės (COJUR) ir Transatlantinių santykių darbo grupės (COTRA) posėdžių su JAV vyresniaisiais pareigūnais protokolų versijoms, pažeidė Sutartyse įtvirtintą Sąjungos institucijų lojalaus bendradarbiavimo principą?

– Ar Taryba parengė deklaraciją, kurioje būtų pripažinta, jog valstybės narės dalyvavo įgyvendinant CŽV programą ir susidūrė su sunkumais tyrimų metu?

– Ar Taryba visapusiškai palaikė tiesos atskleidimo ir atskaitomybės užtikrinimo procedūras valstybėse narėse oficialiai keldama šį klausimą Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, dalydamasi visa informacija, padėdama atlikti tyrimus ir visų pirma patenkindama prašymus susipažinti su dokumentais?

– Ar Taryba rengė posėdžius su atitinkamomis ES saugumo agentūromis, kad išsiaiškintų, ką jos žino apie valstybių narių dalyvavimą įgyvendinant CŽV programą ir ES atsaką?

– Ar Taryba pasiūlė apsaugos priemones, kurios padėtų užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms dalijantis žvalgybos duomenimis ir griežtai atskirti žvalgybos ir teisėsaugos vaidmenį, kad žvalgybos agentūroms nebūtų leidžiama naudotis suėmimo ir kalinimo įgaliojimais?

2. Kokių priemonių ketina imtis Taryba, kad būtų užtikrintas didesnis tolesnių veiksmų, susijusių su šiomis rekomendacijomis, veiksmingumas?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas