Procedura : 2016/2600(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000058/2016

Teksty złożone :

O-000058/2016 (B8-0702/2016)

Debaty :

PV 08/06/2016 - 25
CRE 08/06/2016 - 25

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.13

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 192kWORD 26k
4 kwietnia 2016
O-000058/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000058/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco Affronte, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W listopadzie 2015 r. japońska Agencja ds. Rybołówstwa powiadomiła Międzynarodową Komisję Wielorybniczą, że zamierza wznowić polowania na wieloryby według zmienionego planu. Ten 12-letni plan umożliwiłby zabicie 333 płetwali karłowatych w sezonie 2015–2016 oraz łącznie prawie 4000 wielorybów w ciągu 12 lat. Wznawiając polowania na wieloryby, Japonia jawnie narusza wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z dnia 31 marca 2014 r., w którym nakazał on temu krajowi zaprzestać corocznego zabijania wielorybów na Oceanie Południowym. MTS orzekł, że polowania nie są prowadzone w celach naukowych, jak twierdziła Japonia.

Polowania naruszają zatem prawo międzynarodowe i zagrażają ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich. Ponadto badania naukowe nie wymagają już zabijania wielorybów. W tym kontekście prosimy Radę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Oprócz démarche, które ma być podpisane m.in. przez delegację UE udającą się do Tokio, czy Rada zamierza surowiej potępić decyzję Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby i zabiciu 333 płetwali karłowatych w sezonie 2015–2016?

– Czy Rada rozważa jakiekolwiek inne środki wywierania presji na Japonię za pośrednictwem kanałów dwustronnych lub wielostronnych?

– Jeżeli démarche nie przyniesie pożądanego skutku, czy Rada podejmie działania prawne zapewniające przestrzeganie przez Japonię wyroku MTS, czy też reakcja UE ograniczy się jedynie do démarche?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna