Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000063/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000063/2016 (B8-0361/2016)

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 29k
5 Απριλίου 2016
O-000063/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000063/2016
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Elena Valenciano, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

 Θέμα: Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η εξασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της κατάστασης των θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων. Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων των σημερινών ένοπλων συγκρούσεων, μεταξύ άλλων στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και το Αφγανιστάν, είναι αθώοι πολίτες. Οι άγριες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως νοσοκομεία και σχολεία συνιστούν κατάφωρη καταστρατήγηση των βασικότερων αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απευθύνει έκκληση στην ΕΕ να προωθήσει τη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο με πιο ουσιαστικό τρόπο μέσω διαλόγου και, στην περίπτωση που ο διάλογος αυτός δεν αποφέρει αποτελέσματα, να εξετάσει άλλα μέτρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι οποίες εγκρίθηκαν σε επικαιροποιημένη μορφή από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 8 Δεκεμβρίου 2009.

Όταν θέσπισε τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου την κατηγορηματική εναντίωσή του στην ατιμωρησία των σοβαρών παραβιάσεων του ΔΑΔ και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν και το Συμβούλιο παρατήρησε ότι η διερεύνηση και η δίωξη αυτών των παραβιάσεων είναι κατά πρώτο λόγο ευθύνη των μερών μιας ένοπλης σύγκρουσης, τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαιώνισης σοβαρών παραβιάσεων, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περιπτώσεις στις οποίες το εμπλεκόμενο κράτος ή τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση, το Συμβούλιο παρακαλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Οι «κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α). Με ποιον τρόπο έχουν εφαρμόσει τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου τις εν λόγω διατάξεις όσον αφορά τη σύγκρουση στη Συρία και την Υεμένη και άλλες πρόσφατες ή τρέχουσες ένοπλες συγκρούσεις;

2. Λαμβάνοντας υπόψη την αποτρόπαια τάση της πραγματοποίησης επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία, οι οποίες πλήττουν πολλούς εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και πολίτες, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα σχετικά με τις πραγματικές διαστάσεις αυτής της έκτακτης ανάγκης και με ποιον τρόπο χρησιμοποίησε η ΕΕ την πολιτική της επιρροή για να αποτρέψει τέτοιες πράξεις και να διασφαλίσει είτε την εφαρμογή των υφιστάμενων μηχανισμών έρευνας είτε τη δημιουργία νέων για να εξασφαλιστεί η διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για αυτές τις επιθέσεις και η λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου