Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000073/2016

Předložené texty :

O-000073/2016 (B8-0707/2016)

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 13
CRE 07/07/2016 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 16k
27. dubna 2016
O-000073/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000073/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Czesław Adam Siekierski, za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

 Předmět: Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU
 Odpověď na plenárním zasedání 

Členské státy stále častěji zavádějí necelní překážky pro vývozce potravin na vnitřním trhu. Tyto kroky jsou v rozporu s právními předpisy EU a porušují jednu ze čtyř základních svobod, na nichž je EU založena, a to volný pohyb zboží (články 3, 28 a 49 SFEU).

Tyto kroky jsou nejen diskriminační povahy, ale ovlivňují také konkurenceschopnost dovážených potravin na vnitřním trhu (články 101 a 102 SFEU) způsobem, který by mohl mít negativní dopady na hospodářství EU a přispět k poklesu přeshraničního obchodu s potravinářskými výrobky na vnitřním trhu. Dopady těchto kroků mohou mít rovněž negativní vliv na fungování malých a středních podniků na vnitřním trhu.

1. Jaké právní kroky hodlá Komise podniknout vůči členským státům, které uplatňují diskriminační postupy proti vývozcům potravin v EU?

2. Provedla Komise analýzu výše uvedených problémů a bude zvažovat zavedení ustanovení na úrovni EU, kterými by zakázala tyto praktiky, jež mají dopad na dovoz potravin, aby tak zajistila řádné, spravedlivé a transparentní fungování vnitřního trhu EU pro výrobce potravin a maloobchodníky?

3. V rámci strategie vnitřního trhu, kterou přijala Komise v říjnu 2015:

a) Bude Komise zvažovat navržení rozhodných opatření, kterými by omezila uplatňování protekcionistických opatření/praktik členskými státy na vnitřním trhu?

b) Bude se Komise zabývat možností zavést ustanovení na úrovni EU, kterými by zakázala uplatňování takovýchto praktik v oblasti dovozu potravin, s cílem zajistit řádné, spravedlivé a transparentní fungování vnitřního trhu EU pro výrobce potravin a maloobchodníky, a kdy tak hodlá učinit?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění