Parlamenti kérdések
PDF 200kWORD 19k
2016. május 24.
O-000081/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000081/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Dariusz Rosati, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dita Charanzová, Marian-Jean Marinescu, Andor Deli, Martina Dlabajová, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Krišjānis Kariņš, Csaba Sógor, Eva Paunova, Renate Weber, Michaela Šojdrová, Jeroen Lenaers, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Pavel Telička, Bogusław Liberadzki, Wim van de Camp, Marijana Petir, Andrej Plenković, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Svetoslav Hristov Malinov, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Roberts Zīle, Jacqueline Foster, Salvatore Domenico Pogliese, Alojz Peterle, Antonio López-Istúriz White, Dubravka Šuica, Tomáš Zdechovský, Daniel Dalton, Ivan Štefanec, Massimiliano Salini, István Ujhelyi, Kay Swinburne, Davor Ivo Stier, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Deirdre Clune, Milan Zver

 Tárgy: A minimálbérre vonatkozó német jogszabályok

A MiLog-ként ismert, minimálbérről szóló német törvény, amely a minimális óradíjat 8,50 euróban határozza meg, 2015. január 1-jétől minden olyan munkavállalóra alkalmazandó, aki a munkáját – akár csak ideiglenesen – német területen végzi, a tranzit buszsofőrökre is, függetlenül a munkáltató székhelyétől. Véleményünk szerint e MiLog-rendelkezések lehetetlenné teszik a fuvarozási vállalkozások számára, hogy éljenek az EU belső piaca által biztosított szabadságjogokkal.

2015 májusában a Bizottság megállapította, hogy a MiLog által előírt minimálbér alkalmazása nem indokolt a tranzit szállítmányozás és „bizonyos nemzetközi szállítmányozási műveletek” esetében, és kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen.

Ez a kötelezettségszegési eljárás azonban már több mint egy éve folyamatban van, és a társaságok – különösen a kkv-k – még mindig nem kaptak részletes válaszokat azzal kapcsolatban, hogy mely szabályokat kell alkalmazni. Ez jogbizonytalanságot, átláthatatlanságot eredményez ez EU-n belüli gazdasági tevékenységek tekintetében.

Figyelembe véve a fentieket, valamint a Bizottság által az E-010081/14., az E-010749/14. és a P-010809/14. számú, több európai parlamenti képviselő által benyújtott írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszokat, az alábbi kérdéseket intézzük a Bizottsághoz:

1. Kapott-e már a Bizottság pontos magyarázatot és megfelelő indoklást a német kormánytól a MiLog-ról és annak az uniós jognak való megfeleléséről?

2. Mi a jelenlegi helyzet a kötelezettségszegési eljárás tekintetében?

3. Tervezi-e a Bizottság, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel a küszöbönálló közúti intézkedéscsomag kapcsán, különös tekintettel arra, hogy az okozott jogbizonytalanság további belső piaci torzulásokat okozhat, ha más tagállamok is hasonló intézkedéseket vezetnek be?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat