Parlamentarna pitanja
PDF 197kWORD 19k
26. svibnja 2016.
O-000084/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000084/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, u ime Kluba S&D
Evžen Tošenovský, u ime Kluba ECR
Dominique Riquet, u ime Kluba ALDE

 Predmet: Politika EU-a u području svemirske industrije

Svemirski sektor ima izrazitu stratešku važnost te zahvaljujući rastu i radnim mjestima doprinosi konkurentnosti i inovacijskom potencijalu europske ekonomije. Bez njega će se teško postići opći ciljevi strategije Europa 2020., ali i cilj koji se sastoji od toga da do 2020. 20% BDP-a potječe iz industrije.

U tom su kontekstu presudni Galileo i Copernicus, dvije perjanice programâ EU-a, zajedno s EGNOS-om. Zato ti programi trebaju što prije postati operativni – valja lansirati cijelu konstelaciju satelita i početi pružati usluge u korist građana EU-a. Važno je naglasiti i upotrebu satelitskih podataka i njihovu primjenu u različitim domenama, primjerice u prometu, poljoprivredi, humanitarnoj pomoći, klimi i energetici.

Ali samo po sebi to nije dovoljno: kako bi Europa nastavila predvoditi taj sektor od presudne je važnosti ulagati u istraživačke programe jer će to potaknuti inovacije, ne ispuštajući iz vida važnost neovisnosti i sigurnosti opskrbe kad je riječ o ključnim tehnologijama. Europska unija mora ispuniti svoju ulogu i više poticati razvoj istraživanja svemira i tržišnih prilika. Iznos od 1,4 milijarde EUR izdvojen u okviru Obzora 2020. treba u cijelosti iskoristiti za zaštitu infrastrukture, razvoj našeg pristupa svemiru te poboljšanje suradnje između država članica, Europske svemirske agencije i novih programa konstelacija satelita.

U cilju održanja neovisnog, pouzdanog, učinkovitog i ekonomičnog svemirskog programa prioritet Europske komisije treba biti razvoj sustava lansiranja, njihovo pokretanje i ispitivanje njihovih tržišnih prilika.

Naposljetku, doprinos malih i srednjih poduzeća opskrbnom lancu u području svemira iznimno je vrijedan, no njihovo sudjelovanje u velikim europskim projektima zbog mnogih je prepreka daleko od ostvarenja maksimalnog potencijala. Stoga postoji potreba za dopuštanjem i optimizacijom sudjelovanja i pristupa financiranju malih i srednjih poduzeća uz pomoć financijskih instrumenata EU-a u području svemirske industrije.

Imajući navedeno u vidu:

1. Na koji način Komisija namjerava nastaviti s temeljitom provedbom politike EU-a na području svemirske industrije, a posebice s lansiranjem satelita Galileo i Copernicus kako bi njihove usluge bile dostupne što prije?

2. Namjerava li Komisija izdvojiti više sredstava za programe istraživanja svemira ili barem omogućiti da novac nepotrošen u određenoj godini bude na raspolaganju sljedeće godine? Naposljetku, na koji način malim i srednjim poduzećima namjerava omogućiti pristup financijskim instrumentima EU-a u području svemirske industrije?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena