Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000087/2016

Podneseni tekstovi :

O-000087/2016 (B8-0710/2016)

Rasprave :

PV 15/09/2016 - 5
CRE 15/09/2016 - 5

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 187kWORD 17k
15. lipnja 2016.
O-000087/2016
Pitanje za usmeni odgovor O-000087/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Thomas Händel, u ime Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

 Predmet: Sustavi minimalnog dohotka u Europskoj uniji
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Jedan od ciljeva strategije Europa 2020. jest smanjivanje broja osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost za 20 milijuna. Trenutačno se više od 120 milijuna Europljana nalazi u toj situaciji zbog razloga kao što su dugotrajna nezaposlenost, niske plaće i slabljenje sustava socijalne zaštite, posebice u zemljama koje su najviše pogođene krizom. Predsjednik Juncker u svojem je inauguracijskom govoru spomenuo potrebu da se svim Europljanima pruži „odgovarajući dohodak”, no strategija EU-a i dalje je nejasna. Zapošljavanje je presudno za izlazak iz siromaštva, no sustavi minimalnog dohotka mogli bi biti ključni instrumenti kojima će se zajamčiti socijalna zaštita i veća jednakost u pogledu mogućnosti. U svojoj Rezoluciji od 20. listopada 2010.(1) Parlament je naglasio da bi odgovarajući minimalni dohodak trebalo odrediti na razini od najmanje 60 % srednjeg dohotka država članica kako bi se pokrili osnovni životni troškovi i istovremeno pridonijelo gospodarskom rastu i socijalnoj koheziji. Komisija bi mogla promicati takav pristup kako bi države članice uvele odgovarajući i dostupan minimalni dohodak u skladu s nacionalnim praksama Uzimajući u obzir članak 9. i članak 153. stavak 1. točke (h) i (j) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članak 34. Povelje EU-a o temeljnim pravima:

1. Kako Komisija definira „odgovarajući dohodak” i koje značajke on podrazumijeva?

2. Kada će ocijeniti sustave minimalnog dohotka u EU-u i potaknuti upotrebu mjerila i najbolje prakse, kako je Parlament zatražio u svojoj Rezoluciji od 14. travnja 2016.(2)? Koji bi se programi mogli upotrijebiti za pružanje administrativne potpore državama članicama?

3. Koje će mjere poduzeti u pogledu minimalnog dohotka nadovezujući se na svoju preporuku 2008/867/EZ?

4. Kako će se pobrinuti da u zemljama koje sudjeluju u programima financijske prilagodbe financiranje zajamčenog minimalnog dohotka ne zamijeni druge mjere socijalne zaštite?

5. Na koji će način pomoći državama članicama da ponude mogućnosti kojima bi se spriječila dugoročna ovisnost o minimalnom dohotku?

(1) SL C 70E, 8.3.2012., str. 8.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0136.

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena