Procedure : 2016/2664(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000088/2016

Ingediende teksten :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Debatten :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 17k
16 juni 2016
O-000088/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000088/2016
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg
 Antwoord plenaire 

Kan de Raad uiteenzetten wat voor de Europese Unie de centrale strategische doelstellingen zijn op de komende Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die van 24 september t/m 5 oktober 2016 wordt gehouden in Johannesburg (Zuid-Afrika)?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling