Procedura : 2016/2664(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000088/2016

Teksty złożone :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Debaty :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 14k
16 czerwca 2016
O-000088/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000088/2016
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor, Marco Affronte, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Główne cele na 17. konferencję stron CITES w Johannesburgu (RPA)
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Czy Rada może wyjaśnić podstawowe strategiczne cele Unii Europejskiej na zbliżającą się konferencję stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Johannesburgu (RPA) w dniach 24 września – 5 października 2016 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna