Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000094/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 16k
22. kesäkuuta 2016
O-000094/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000094/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Thomas Händel, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Jäsenvaltiot sitoutuivat 22. huhtikuuta 2013 neuvoston suosituksella perustamaan nuorisotakuujärjestelmiä, joilla nuorille pyritään laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Samalla käynnistettiin nuorisotyöllisyysaloite, jolla pyritään tukemaan alle 30-vuotiaita nuoria alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on erityisen korkea, ja edistämään nuorisotakuun toteutusta. Vaikutuksen tehostamiseksi nuorisotyöllisyysaloitetta rahoitettiin etupainotteisesti monivuotisen rahoituskehyksen kahtena ensimmäisenä vuonna (2014–2015). Samalla jäsenvaltioille annettiin huomattavaa rahoitusta esirahoituksena, jota lisättiin 30 prosenttiin vuonna 2015.

Vuoden 2016 yhteisessä työllisyysraportissa korostetaan, että nuorisotakuusta on tullut väline, joka edistää siirtymistä koulutuksesta työelämään ja vähentää nuorisotyöttömyyttä, ja että nuorisotyöttömyys kokonaisuudessaan on alkanut vähentyä. Kuitenkin se on yhä korkea monissa jäsenvaltioissa, ja alueelliset erot ovat edelleen huomattavia.

Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite ovat keskeisiä välineitä nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (EPSCO) tuki 7. maaliskuuta 2016 keskeisiä tekijöitä edettäessä nuorisotakuun toteutuksessa vuoden 2016 jälkeen. Komissio esittää täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen lokakuussa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin esitti maaliskuussa 2015 kertomuksen nuorisotakuujärjestelmien sekä nuorisotyöllisyysaloitteen toteutuksesta.

1. Jäsenvaltioiden piti saada nuorisotyöllisyysaloitteen ensimmäinen arvio valmiiksi joulukuuhun 2015 mennessä. Voiko komissio kertoa parlamentille näiden arviointien tärkeimmistä tuloksista liittyen nuorisotakuujärjestelmien asianmukaiseen toteutukseen, tarjonnan laatuun sekä tulosten kestävyyteen, jotta saadaan ajoissa tarvittavaa pohjaa hyvin pian alkavalle keskustelulle monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta?

2. Katsooko komissio nuorisotakuujärjestelmien toteutuksen ja nuorisotyöllisyysaloitteen varojen käytön olevan nyt oikealla uralla? Onko (lisätty) esirahoitus nopeuttanut varojen käyttöä? Millaisia toimia voidaan toteuttaa nuorisotyöllisyysaloitteen ja/tai ESR:n varojen saatavuuden yksinkertaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi edelleen?

3. Katsooko komissio, että tarvitaan jatkuvia investointeja nuorisotakuuseen myös nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamisen kautta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus