Parlamenti kérdések
PDF 193kWORD 16k
2016. június 24.
O-000095/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000095/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A munkahelyteremtésre és a növekedésre irányuló reformok görögországi végrehajtásáról

2010. május 5. óta Görögország pénzügyi támogatásban részesül európai partnereitől. A hitelekért cserébe Görögország kötelezettséget vállalt arra, hogy strukturális reformokat hajt végre a munkahelyteremtés és a növekedés, valamint államadósságának csökkentése érdekében. Az azóta eltelt hat év ellenére Görögország adóssága továbbra is nagy, gazdasága nem növekszik, a görög polgárok 25%-a kiszorult a munkaerőpiacról, és a vállalkozásokat és a háztartásokat megfojtja a túlzott adóztatás. Úgy tűnik, hogy a görög gazdaság modernizálása megakadt. Bár rendkívül fontos, hogy az elfogadott reformokat végrehajtsák, ugyanilyen fontos, hogy ezekre megfelelő intézkedések révén kerüljön sor, és hogy ezeket az intézkedések végrehajtsák és azoknak érvényt szerezzenek.

Ennek kapcsán a Bizottság kifejtené-e a következőket:

Úgy gondolja-e, hogy eleget tett annak érdekében, hogy előmozdítsa a növekedést és a munkahelyteremtés Görögországban? Tervez-e további konkrét intézkedéseket?

Sikeresnek tartja-e a görögországi reformok végrehajtását, vagy úgy véli-e, hogy a görög kormány többet is tehetne a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez szükséges reformok végrehajtása és megvalósítása érdekében?

Felhasznált-e minden rendelkezésére álló eszközt annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott reformokat ténylegesen végrehajtsák és érvényesítsék?

Mit jelent az „előkészítő intézkedések teljes körű végrehajtása” az eurócsoport 2016. május 24-i, Görögországról szóló nyilatkozatában, és a végrehajtás során melyek azok a konkrét intézkedések, amelyekre sort kell keríteni ahhoz, hogy az előkészítő intézkedések teljes körűen végrehajtottnak minősüljenek?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat