Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 15k
2016. gada 24. jūnijs
O-000095/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000095/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, ALDE grupas vārdā

 Temats: Reformu, ar kurām rada darbvietas un veicina izaugsmi, īstenošana Grieķijā

Kopš 2010. gada 5. maija Grieķija no saviem Eiropas partneriem saņem finansiālu palīdzību. Apmaiņā pret aizdevumiem Grieķija ir apņēmusies veikt strukturālas reformas, lai radītu darbvietas un veicinātu izaugsmi, un samazināt savu publisko parādu. Sešus gadus vēlāk Grieķija joprojām cieš no augsta parāda līmeņa, nav vērojama tās ekonomikas izaugsme, 25 % Grieķijas pilsoņu atrodas ārpus darba tirgus un mājsaimniecības smok zem pārmērīga nodokļu sloga. Šķiet, ka Grieķijas ekonomikas modernizācijā nenotiek nekāds progress. Lai gan ir izšķiroši svarīgi īstenot solītās reformas, tikpat svarīgi ir veikt pareizos pasākumus un nodrošināt šo pasākumu īstenošanu un tās uzraudzību.

Vai Komisija šajā sakarā var atbildēt uz turpmāk minētajiem jautājumiem?

Vai Komisija uzskata, ka tā iepriekš ir darījusi pietiekami daudz, lai veicinātu izaugsmi un darbvietu radīšanu Grieķijā? Vai tā ir ieplānojusi konkrētus turpmākus pasākumus?

Vai tā uzskata reformu īstenošanu Grieķijā par veiksmīgu vai arī uzskata, ka Grieķijas valdība varētu darīt vairāk, lai īstenotu reformas darbvietu radīšanai un izaugsmes veicināšanai un lai nodrošinātu šo reformu īstenošanu?

Vai tā ir izmantojusi visus pieejamos līdzekļus, lai nodrošinātu solīto reformu pašreizējo īstenošanu?

Ko saskaņā ar Eurogrupas 2016. gada 24. maija paziņojumu nozīmē iepriekšēju pasākumu „pilnīga” īstenošana un kādi ir konkrētie nepieciešamie soļi attiecīgās procedūras īstenošanā, kuri ir jāpabeidz, lai iepriekšēju pasākumu atzītu par pilnībā īstenotu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika