Parlementaire vragen
PDF 94kWORD 15k
24 juni 2016
O-000095/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000095/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Doorvoering van hervormingen voor banen en groei in Griekenland

Griekenland ontvangt sinds 5 mei 2010 financiële steun van zijn Europese partners. In ruil voor de leningen heeft Griekenland zich verplicht tot structurele hervormingen met het oog op nieuwe banen en groei en tot een verlaging van de staatsschuld. Zes jaar later heeft Griekenland nog steeds met hoge schulden te kampen, de economie groeit niet, 25 % van de Grieken staat buiten de arbeidsmarkt en bedrijven en huishoudens worden in een wurggreep gehouden door buitensporig hoge belastingen. Het lijkt erop dat de modernisering van de Griekse economie niet van de grond komt. Het is van cruciaal belang dat de overeengekomen hervormingen worden doorgevoerd, maar het is even belangrijk dat de juiste maatregelen worden getroffen en dat er op de uitvoering en handhaving van deze maatregelen wordt toegezien.

Kan de Commissie in dit verband de volgende vragen beantwoorden:

Is zij van mening dat zij in het verleden genoeg heeft gedaan om in Griekenland de groei te stimuleren en werkgelegenheid te creëren? Voorziet zij verdere concrete maatregelen?

Is zij van oordeel dat de uitvoering van de hervormingen in Griekenland succesvol verloopt of vindt zij dat de Griekse regering met het oog op banen en groei meer werk zou kunnen maken van de uitvoering van de hervormingen?

Heeft zij van alle haar ter beschikking staande middelen gebruik gemaakt om de daadwerkelijke uitvoering en handhaving van de overeengekomen hervormingen te verzekeren?

Wat wordt bedoeld met "volledige" uitvoering van eerdere acties in de verklaring van de Eurogroep van 24 mei 2016 over Griekenland en welke noodzakelijke concrete stappen moeten in de uitvoeringsprocedure worden gedaan om eerdere acties als volledig uitgevoerd te kunnen aanmerken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling