Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 17k
2016 m. birželio 24 d.
O-000096/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000096/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Tema: Ūkinių gyvulių gabenimas į Turkiją

Kelios gyvūnų apsaugos organizacijos atliko penkerius metus trukusį tyrimą ir paskelbė šokiruojančią vaizdo medžiagą, įrodančią netinkamą elgesį su daugybe pasibaisėtinomis sąlygomis gabenamų gyvulių.

Nuo 2010 iki 2014 m. iš visos Europos Sąjungos į Turkiją eksportuota 1,5 milijono avių ir galvijų. 2015 m. Prancūzija į Turkiją penėti arba paskersti išsiuntė 80 000 galvijų ir tapo didžiausia Europoje eksportuotoja.

Atliktas tyrimas rodo, kad gyvuliai gabenti kartais 4 000 km be vandens ir pašaro. Be to, vežėjai nesilaikė Reglamento (EB) Nr. 1/2005, pagal kurį privaloma reguliariais intervalais išleisti gyvulius tam tikros trukmės poilsiui. Tyrimas rodo, kad iš 2015 m. patikrintų 38 sunkvežimių nuostatas pažeidė 89 proc.

2015 m. balandžio mėn. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, kad ES taisyklės taikomos gabenimui ir tada, kai transporto priemonė yra už ES sienų.

Ar Komisija yra susipažinusi su šiuo gyvūnų gerovės organizacijos CIWF ir kitų organizacijų atliktu tyrimu? Kokių priemonių Komisija gali imtis, kad būtų laikomasi taisyklių ir būtų geriau kontroliuojamas gyvų gyvūnų gabenimas?

Klausimo originalo kalba: FR
Teisinis pranešimas