Interpelacje
PDF 196kWORD 17k
24 czerwca 2016
O-000096/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000096/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Przedmiot: Przewóz zwierząt hodowlanych do Turcji

Wiele stowarzyszeń zajmujących się ochroną zwierząt przez pięć lat prowadziło własne dochodzenie, w wyniku którego opublikowały one szokujący materiał wideo, w którym oskarżają o maltretowanie tysięcy zwierząt przewożonych w urągających godności warunkach.

W latach 2010–2014 wywieziono z całej Unii Europejskiej do Turcji 1,5 mln sztuk bydła i owiec. W 2015 r. wywieziono do Turcji 80 000 sztuk bydła francuskiego, które miało tam być tuczone lub poddane ubojowi, dzięki czemu Francja stała się największym eksporterem europejskim.

Przeprowadzone dochodzenie pokazało, że czasami zwierzęta przebyły odległość 4000 km bez wody i pożywienia. Co gorsza, przewoźnicy mieli naruszyć rozporządzenie (WE) nr 1/2005, które zobowiązuje do rozładowywania zwierząt w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić im odpoczynek. W 2015 r. poddano kontroli 38 ciężarówek, z czego, jak pokazało śledztwo, 89 % naruszyło przepisy.

W kwietniu 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że przepisy unijne mają zastosowanie również podczas transportu, nawet poza granicami UE.

Czy Komisji znane są wyniki tego śledztwa przeprowadzonego przez CIWF i inne stowarzyszenia? Jakie środki zamierza podjąć Komisja, aby zapewnić przestrzeganie przepisów i lepiej kontrolować transport żywych zwierząt?

Oryginalny język pytania: FR
Informacja prawna