Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 15k
24 iunie 2016
O-000096/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000096/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

 Subiect: Transportarea animalelor de fermă spre Turcia

Mai multe asociații de protecție a animalelor au investigat timp de cinci ani și au publicat o înregistrare video șocantă pentru a denunța maltratarea a mii de animale care călătoresc în condiții nedemne.

Între 2010 și 2014, 1,5 milioane de ovine și de bovine din toată Uniunea au fost exportate în Turcia. În 2015, 80 000 de bovine din Franța au fost trimise în Turcia pentru a fi îngrășate sau sacrificate, ceea ce face din Franța primul exportator european.

Ancheta realizată arată că animalele au străbătut uneori și 4 000 km fără să bea și să mănânce. Mai grav, se pare că transportatorii încalcă Regulamentul (CE) nr. 1/2005, care îi obligă să descarce animalele la intervale regulate pentru o perioadă de odihnă. Din cele 38 camioane inspectate în 2015, ancheta arată că 89% erau în culpă.

În aprilie 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat chiar că reglementările europene se aplică și pe durata transportului, precum și în afara granițelor;

Este Comisia la curent cu această anchetă realizată de CIWF și de alte asociații? Ce măsuri ar putea ea să ia pentru a face respectată legislația și a verifica mai bine transportul de animale vii?

Limba originală a întrebării: FR
Notă juridică