Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 17k
24. června 2016
O-000097/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000097/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, za skupinu ENF

 Předmět: Technologie pro úpravu genomů: příležitosti a rizika

Nové technologie pro úpravu genomů, jako je CRISPR-Cas9 nebo NgAgo, umožňují s nízkými náklady velmi lehce měnit DNA (nahrazovat, mazat, přidávat sekvenci...), a to i v případě lidí. Tyto technologie většina vědců označuje jako „objev století“.

I když tyto nástroje řeší otázky v oblasti zemědělství a zdraví a vytvářejí nové příležitosti na trzích, vyvolávají také závažné etické otázky, mimo jiné pokud jde o omezení jejich využití u lidí.

V prosinci 2015 se ve Washingtonu na konferenci o úpravě genů sešli odborníci z celého světa, aby diskutovali o vědeckých a etických aspektech a otázkách řízení souvisejících s výzkumem v oblasti úpravy lidských genů. Od té doby již Švédsko a Anglie povolily pokusy s geneticky modifikovanými lidskými embryi.

Ve Spojených státech došly úřady k závěru, že houba vypěstovaná pomocí technologie CRISPR, která nehnědne, nepodléhá regulaci. Pro výrobu lidských orgánů se rovněž používají vepři.

Zatímco Komise dosud nevydala svůj postoj ohledně již zastaralých systémů pro úpravu genů, jako jsou nukleázy zinkového prstu (ZFN) a systémy nukleáz založené na transkripci aktivujících efektorech (TALEN), jsou tyto staré nástroje rychle nahrazovány novými technologiemi pro úpravu genů.

Hodlá Komise v této souvislosti předložit návrhy na regulaci krmiv a potravin získávaných pomocí úpravy genů, které jsou produkovány v EU i mimo ni? Hodlá Komise diskutovat o souvisejících etických otázkách s členskými státy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění