Parlamendi esitatud küsimused
PDF 97kWORD 17k
24. juuni 2016
O-000097/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000097/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, fraktsiooni ENF nimel

 Teema: Genoomide muutmise tehnoloogiad: võimalused ja ohud

Uued geenimuutmise tehnoloogiad, nagu CRISPR-Cas9 või NgAgo, muudavad DNA muutmise võimaluse (järjestuse asendamine, kustutamine, lisamine...), isegi inimeste puhul, madala hinnaga väga lihtsaks. Enamik teadlasi tunnustab neid tehnoloogiaid kui sajandi avastust.

Kuigi need vahendid hõlmavad nii põllumajandust kui ka tervishoidu ning nendega luuakse uusi turuvõimalusi, tekivad nendega seoses ka olulised eetilised küsimused, muu hulgas nende kasutamise piiramine inimeste puhul.

2015. aasta detsembris kogunesid Washingtoni geenimuutmise tippkohtumisele eksperdid üle kogu maailma, et arutada inimeste geenide muutmise teadustegevusega seotud teaduslikke, eetilisi ning juhtimisküsimusi. Pärast seda on Rootsi ja Inglismaa lubanud teha katseid inimese geneetiliselt muudetud embrüoga.

Ameerika Ühendriikide ametivõimud teatasid, et CRISPR tehnoloogaga loodud värvust mitte muutev seen ei ole reguleeritud. Inimorganite tootmiseks kasutatakse ka sigu.

Kuigi komisjon on jäänud hiljaks oma seisukoha väljendamisega juba aegunud geenimuutmissüsteemide kohta, nagu tsink-sõrm restriktaas (zinc-finger nuclease (ZFN)) ja TALEN-süsteem (transcription activator-like effector nuclease), on vanu süsteeme kiiresti välja vahetamas uuemad geenimuutmise tehnoloogiad.

Sellega seoses küsime, kas komisjon kavatseb teha ettepaneku geenimuutmise tulemusel saadud ning ELis ja EList väljaspool toodetud sööda ja toidu reguleerimiseks? Kuidas kavatseb komisjon arutada eetilisi küsimusi liikmesriikidega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave