Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 17k
2016 m. birželio 24 d.
O-000097/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000097/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, ENF frakcijos vardu

 Tema: Genomų redagavimo technologijos: galimybės ir rizika

Naujos genų redagavimo technologijos, pvz., CRISPR-Cas9 arba NgAgo, suteikia galimybę labai lengvai ir nebrangiai keisti DNR (pakeisti, pašalinti, pridėti sekas...), net ir žmonių atveju. Šios technologijos daugelio mokslininkų pripažįstamos kaip šimtmečio atradimas.

Nors tokios priemonės yra susijusios tiek su žemės ūkio, tiek su sveikatos sritimis, bei sukuria naujas rinkos galimybes, dėl jų taip pat kyla svarbių etinių klausimų, be kita ko, susijusių su jų naudojimo žmonėms ribojimu.

2015 m. gruodžio mėn. Vašingtone vykusiame Genų redagavimo aukščiausio lygio susitikime susirinkę viso pasaulio ekspertai aptarė mokslinius, etinius ir valdymo klausimus, susijusius su žmogaus genų redagavimo moksliniais tyrimais. Nuo tada Švedija ir Anglija suteikė leidimą eksperimentuoti su genetiškai modifikuotais žmogaus embrionais.

Jungtinėse Amerikos Valstijose pasitelkus CRISPR technologiją sukurtas neruduojantis grybas JAV maisto ir vaistų administracijos laikomas nereglamentuojamu. Kiaulės taip pat yra naudojamos kaip žmogaus organų gamintojos.

Nors Komisija vėluoja išsakyti savo poziciją dėl jau atgyvenusių genų redagavimo sistemų, pvz., cinko pirštų nukleazės (ZFN) ir transkripcijos aktyvatorius primenančių efektorių nukleazės (TALEN) sistemų, naujesnės genų redagavimo metodikos greitai užima senųjų priemonių vietą.

Ar Komisija, atsižvelgdama į tai, ketina siūlyti reguliuoti pašarus ar maisto produktus, gautus naudojant genų redagavimo technologijas ir pagamintus ES arba trečiosiose šalyse? Ar Komisija ketina su valstybėmis narėmis svarstyti etinius klausimus?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas