Parlementaire vragen
PDF 96kWORD 16k
24 juni 2016
O-000097/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000097/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie

 Betreft: Technologieën voor genetische modificatie: mogelijkheden en risico's

Nieuwe technologieën voor genetische modificatie, zoals CRISPR-Cas9 of NgAgo bieden de mogelijkheid om DNA gemakkelijk en tegen een lage prijs aan te passen (vervangen, verwijderen, toevoegen van reeksen...), zelfs bij mensen. Deze technologieën worden door de meeste wetenschappers gezien als de "ontdekking van de eeuw".

Deze hulpmiddelen worden weliswaar ingezet in de landbouw en de gezondheidszorg en leiden tot nieuwe mogelijkheden op de markt, maar dit werpt wel belangrijke ethische vragen op, onder andere over de beperking van het gebruik bij mensen.

In december 2015 kwamen op de Gene Edit-top in Washington experts uit de hele wereld bijeen om de wetenschappelijke, ethische en bestuurlijke aspecten van onderzoek naar genetische modificatie bij mensen te bespreken. Sindsdien hebben Zweden en Engeland toestemming gegeven voor experimenten met genetisch gemodificeerde menselijke embryo's.

In de Verenigde Staten is door de overheid besloten geen regelgeving op te stellen voor met CRISPR ontwikkelde champignons die niet verkleuren. Varkens worden ook gebruikt om menselijke organen in te kweken.

Ofschoon de Commissie nog geen standpunt heeft ingenomen over nu al verouderde systemen voor genetische modificatie, zoals zinkvingernucleases (ZFN's) en transcriptie-activatorachtige effectornucleases (TALEN's), worden deze oude methoden in hoog tempo vervangen door nieuwere technieken voor genetische modificatie.

Is de Commissie in deze context van plan een voorstel te doen voor de regulering van genetisch gemodificeerd voedsel en voeder dat geproduceerd is in de EU of daarbuiten? Is de Commissie voornemens om de daaraan verbonden ethische kwesties met de lidstaten te bespreken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling