Interpelacje
PDF 195kWORD 17k
24 czerwca 2016
O-000097/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000097/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, w imieniu grupy ENF

 Przedmiot: Technologie edycji genomu: możliwości i ryzyko

Nowe technologie edycji genomu, takie jak CRISPR-Cas9 lub NgAgo, oferują możliwość bardzo łatwej zmiany DNA (zastąpienia, usunięcia, dodania sekwencji itd.), nawet w przypadku ludzi i po niewielkich kosztach. Większość naukowców uznaje te technologie za „odkrycie naszego wieku”.

O ile narzędzia te dotyczą zarówno dziedziny rolnictwa, jak i zdrowia oraz tworzą nowe możliwości rynkowe, to poruszają również ważne kwestie etyczne, m.in. w odniesieniu do ograniczeń w stosowaniu w przypadku ludzi.

W grudniu 2015 r. w Waszyngtonie na szczycie Gene Edit zgromadzili się eksperci z całego świata, by omówić kwestie naukowe, etyczne i dotyczące zarządzania związane z badaniami nad edytowaniem genów człowieka. Od tego czasu Szwecja i Anglia zezwoliły na eksperymenty nad genetycznie modyfikowanymi zarodkami ludzkimi.

W Stanach Zjednoczonych administracja stwierdziła, że nie istnieją regulacje mające zastosowanie do grzyba, który nie czernieje, zaprojektowanego z użyciem CRISPR. Używa się również świń do produkcji organów ludzkich.

Podczas gdy Komisja zwleka z wyrażeniem stanowiska w odniesieniu do już przestarzałych systemów edycji genomu, takich jak nukleaz z motywem palca cynkowego (ZFN) i nukleaz z efektorem aktywującym transkrypcję (TALEN), nowsze technologie edycji genomu szybko zastępują te stare narzędzia.

W tym kontekście, czy Komisja ma zamiar zaproponować regulacje paszy i żywności uzyskanych z zastosowaniem edycji genomu, wyprodukowanych w UE i poza nią? Czy Komisja ma zamiar omawiać kwestie etyczne z państwami członkowskimi?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna