Parlamentsfrågor
PDF 194kWORD 16k
24 juni 2016
O-000097/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000097/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, för ENF-gruppen

 Angående: Genredigeringsteknik: möjligheter och risker

Nya tekniker för genredigering, såsom CRISPR-Cas9 eller NgAgo, gör det möjligt att mycket enkelt och till en låg kostnad ändra DNA (byta ut, avlägsna, lägga till sekvenser...), även på människor. De flesta vetenskapsmän erkänner att dessa tekniker representerar ”århundradets upptäckt”.

Dessa verktyg är avsedda att användas på både jordbruks- och hälsoområdet och skapar nya marknadsmöjligheter, men de väcker även viktiga etiska frågor när det gäller bland annat begränsning av användningen på människor.

I december 2015 samlades experter från hela världen till toppmötet om genredigeringsteknik (Gene Edit summit) i Washington för att diskutera vetenskapliga, etiska och förvaltningsmässiga frågor relaterade till forskning om genredigering av den mänskliga arvsmassan. Sedan dess har Sverige och England tillåtit experiment med genetiskt modifierade humana embryon.

I Förenta staterna har en svamp som genmodifierats genom CRISPR-teknik för att göras resistent mot missfärgning fallit utanför myndigheternas reglering. Grisar används även som producenter av humana organ.

Samtidigt som kommissionen dröjer med att uttala sig om redan föråldrade genredigeringssystem, såsom ZFN-teknik (zinc-finger nuclease) och TALEN-teknik (transcription activator-like effector nuclease), håller nyare genredigeringssystem på att ersätta dessa gamla verktyg.

Har kommissionen mot denna bakgrund för avsikt att föreslå att man lagstiftar om foder och livsmedel som erhålls genom genredigering och som produceras inom och utanför EU? Har kommissionen för avsikt att diskutera de etiska frågorna med medlemsstaterna?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande