Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 15k
27 juni 2016
O-000098/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000098/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Markus Ferber, Antonio Tajani, Burkhard Balz, Othmar Karas, namens de PPE-Fractie
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie

 Betreft: Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het Bazelcomité

Het Bazelcomité voor bankentoezicht voert momenteel overleg over voorstellen voor kapitaalvereisten voor kredietrisico's en operationele risico's waarmee de gestandaardiseerde en internemodellenbenadering wordt herzien. Deze herziening kan tot een aanzienlijke verhoging van de kapitaalvereisten leiden, die negatieve gevolgen kan hebben voor het vermogen van banken om leningen aan de reële economie te verstrekken. Ook de ECB heeft in haar verslag over de financiële stabiliteit 2016 onderstreept dat er risico's verbonden zijn aan een globale verhoging van de kapitaalvereisten voor Europese banken. Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden, rekening houdend met de beoogde herziening van de verordening kapitaalvereisten en zonder de versterking van de financiële stabiliteit en de bankensector en een behoorlijke risicobeoordeling als doelstellingen op te geven:

1. Hoe wil de Commissie voorkomen dat een verdere verhoging van de kapitaalvereisten negatieve gevolgen heeft en de kredietverleningscapaciteit van de banken beperkt, met name ten aanzien van grote ondernemingen en kmo's?

2. Hoe wil de Commissie bereiken dat de noodzaak van een weerbaarder bankenstelsel kan worden verenigd met de noodzaak van een sterkere financiering van de reële economie?

3. Hoe wil de Commissie met het Bazelcomité samenwerken om tot de beste voorstellen te komen?

4. Hoe waarborgt de Commissie dat risicogewichten aan de hand van geldige gegevens worden aangepast?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling