Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000102/2016

Predkladané texty :

O-000102/2016 (B8-0714/2016)

Rozpravy :

PV 15/09/2016 - 17
CRE 15/09/2016 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 15k
5. júla 2016
O-000102/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000102/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Silvia Costa, v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

 Vec: Ovplyvňovanie výsledkov zápasov
 Odpoveď v pléne 

Manipulácia športových súťaží, ktorá súvisí s nezákonným stávkovaním, je skutočnou hrozbou pre integritu športu. Parlament pri niekoľkých príležitostiach zdôraznil svoj záväzok, pokiaľ ide o boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, a opätovne potvrdil svoj pozitívny postoj k Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží.

Parlament oceňuje úlohu Komisie v procese rokovania a pri navrhovaní podpisu EÚ. Parlament takisto zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa EÚ a členské štáty zúčastnili na vytvorení monitorovacieho systému a vývoji operačnej spolupráce v rámci dohovoru, a to od dátumu nadobudnutia jeho platnosti.

V tejto súvislosti Parlament vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že dátum nadobudnutia platnosti dohovoru sa odložil.

Členské štáty vyjadrili širokú podporu, pokiaľ ide o rýchle nadobudnutie platnosti tohto dohovoru, niektoré sú dokonca pripravené dohovor ratifikovať, nemôžu tak však urobiť z dôvodu interných procedurálnych otázok EÚ a politickej opozície jednej krajiny.

Aké kroky plánuje Komisia podniknúť, aby vyriešila túto patovú situáciu a umožnila členským štátom – ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri príprave dohovoru – dohovor podpísať a ratifikovať čo najskôr?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia