Förfarande : 2016/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000104/2016

Ingivna texter :

O-000104/2016 (B8-0719/2016)

Debatter :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.6

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 15k
12 juli 2016
O-000104/2016
Fråga för muntligt besvarande O-000104/2016
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Giovanni La Via, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Peter Liese, för PPE-gruppen
Jo Leinen, för S&D-gruppen
Julie Girling, för ECR-gruppen
Gerben-Jan Gerbrandy, för ALDE-gruppen
Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen
Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen
Marco Affronte, för EFDD-gruppen

 Angående: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22)
 Svar i kammaren 

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att klimatkonferensen i Marrakech (COP 22) ska göra viktiga framsteg när det gäller att

– komma vidare med de viktiga delarna i Parisavtalet, däribland en ram för ökad transparens, mer detaljerade uppgifter om den globala inventeringen, ytterligare vägledning om de nationella fastställda bidragen och en mekanism för att underlätta genomförande och främja efterlevnad,

– utforma den ”positiva dialogen” 2018, som kommer att vara ett viktigt tillfälle att minska den ihållande klyftan mellan åtaganden och mål med hänsyn till de aktuella planerade fastställda bidragen, och och

– trappa upp mobiliseringen av klimatfinansiering för att nå det gemensamma målet på 100 miljarder USD per år fram till 2020?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande