Menetlus : 2016/2637(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000105/2016

Esitatud tekstid :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Arutelud :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Hääletused :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 17k
13. juuli 2016
O-000105/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000105/2016
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Transrasvad (transrasvhapped)
 Vastus täiskogul 

Transrasvhapped on küllastumata rasvad, mida leidub mäletsejalistelt saadud ja tööstuslikult toodetud toiduainetes, osaliselt hüdrogeenitud taimeõlides. Tööstuslikult toodetud, osaliselt hüdrogeenitud taimeõlide tarbimist on seostatud südame-veresoonkonna haiguste riski suurenemisega. Transrasvhapete tarbimine suures koguses on eelkõige isheemiatõve kujunemise riskitegur (rohkem kui ühegi muu toitaine puhul ühe kalori kohta) – haigus, millesse tagasihoidliku hinnangu kohaselt sureb ELis igal aastal ligikaudu 660 000 inimest ehk mis moodustab üleüldisest suremusest ligikaudu 14 %.

Vastavalt määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) artikli 30 lõikele 7 nõutakse komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande esitamist „toitudes sisalduvate transrasvade ja liidu elanike üldiste toitumisharjumuste kohta. Aruande eesmärk on hinnata asjakohaste vahendite mõju, mis aitaksid tarbijatel valmistada tervislikumat toitu ja teha üldisi toitumisvalikuid või mis võiksid edendada tarbijatele tervislikuma toiduvaliku pakkumist, mis hõlmaks ka tarbijatele teabe andmist transrasvade või nende kasutamise piiramise kohta“. Komisjonil paluti „vajaduse korral“ lisada aruandele õigusakti ettepanek. 2015. aasta detsembris avaldatud aruandes hindab komisjon olukorda ning käsitleb võimalikke variante (seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke) transrasvhapete tarbimise piiramiseks ELis ning kirjeldab võimalikke tagajärgi, mis võivad olla nende lähenemisviiside kasutuselevõtmisel. Komisjon ei esitanud seadusandlikku ettepanekut.

Eespool kirjeldatud arvesse võttes küsime, kas nõukogu toetaks seadusandlikke võimalusi, mille eesmärk pikas perspektiivis on lõpetada transrasvhapete kasutamine ELi toidutarneahelas, kehtestades ELis kas transrasvhapete sisalduse kohustusliku märkimise pakendile või kõiki toiduaineid hõlmava piirnormi selle kohta, kui palju võivad toiduained tööstuslikke transrasvhappeid sisaldada?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave