Procedure : 2016/2637(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000106/2016

Ingediende teksten :

O-000106/2016 (B8-1802/2016)

Debatten :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Stemmingen :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 16k
13 juli 2016
O-000106/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000106/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's)
 Antwoord plenaire 

Transvetzuren zijn onverzadigde vetten, die worden aangetroffen in van herkauwers afkomstige levensmiddelen en in industrieel geproduceerde gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën. De consumptie van industrieel geproduceerde, gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Verhoogde inname van transvetzuren behoort tot de risicofactoren voor het ontstaan van coronaire hartziekten, een aandoening die volgens een conservatieve schatting ongeveer 660 000 overlijdens per jaar in de EU veroorzaakt, oftewel ongeveer 14 % van alle sterfgevallen.

TFA's worden gebruikt door de levensmiddelenindustrie vanwege de specifieke kenmerken die ervoor zorgen dat de producten de gewenste consistentie hebben en dat ze lang kunnen worden bewaard. Maar bovenal zijn ze goedkoop voor het productieproces. Producten die momenteel gemaakt worden met TFA's zijn meestal fastfood, gemaksproducten en snacks (zowel zoet als hartig), en worden derhalve ingedeeld als intensief verwerkt voedsel. In artikel 30, lid 7, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wordt de Commissie ertoe verplicht "een verslag voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad over transvetzuren in levensmiddelen en in de totale voeding van de bevolking van de Unie. Dit verslag heeft tot doel de gevolgen te beoordelen van passende middelen die de consumenten in staat zouden kunnen stellen gezondere voedsel- en voedingskeuzes te maken of die de productie kunnen bevorderen van gezondere voedselalternatieven die worden aangeboden aan de consumenten, met inbegrip van onder meer de verstrekking van informatie over transvetzuren aan consumenten of beperkingen van het gebruik ervan". De Commissie werd verzocht zo nodig een wetgevingsvoorstel bij dat verslag te voegen. In het in december 2015 gepubliceerde verslag maakt de Commissie de balans op en overweegt zij mogelijke (wetgevings- en niet-wetgevings-) opties om de consumptie van TFA's in de EU te beperken, en geeft zij een overzicht van de mogelijke consequenties van deze opties. De Commissie heeft ervan afgezien een wetgevingsvoorstel in te dienen.

Sinds de vaststelling van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2011 is er overtuigend bewijs geleverd dat het beperken van industriële transvetzuren in levensmiddelen de gezondheid ten goede komt. Gaat de Commissie dergelijke beperkingen voorstellen om de volksgezondheid te beschermen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling