Procedură : 2016/2637(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000106/2016

Texte depuse :

O-000106/2016 (B8-1802/2016)

Dezbateri :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Voturi :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 16k
13 iulie 2016
O-000106/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000106/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Acizii grași trans (AGT)
 Răspuns în plen 

Acizii grași trans sunt grăsimi nesaturate care se găsesc în produsele alimentare obținute de la rumegătoare și în uleiurile vegetale parțial hidrogenate produse pe cale industrială. Consumul de uleiuri de origine vegetală parțial hidrogenate produse pe cale industrială a fost asociat cu creșterea riscului de boli cardiovasculare. Consumul ridicat de AGT constituie unul dintre factorii de risc pentru dezvoltarea de boli coronariene - o boală care este modest estimată la aproximativ 660 000 de decese pe an în UE, circa 14 % din rata totală a mortalității.

AGT sunt utilizate de industria alimentară datorită unor caracteristici specifice care conferă produselor consistența dorită și garantează o durată lungă de conservare. Dar, mai ales, acestea reprezintă materii ieftine pentru procesul de producție. Produsele care sunt în prezent fabricate utilizând AGT sunt în cea mai mare parte produse de tip fast-food, produse de conveniență și gustări (atât sărate, cât și dulci) și, prin urmare, sunt clasificate ca fiind alimente puternic prelucrate. Articolul 30 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, impune Comisiei să prezinte „un raport privind prezența acizilor grași trans în produsele alimentare și în regimul alimentar de zi cu zi al populației Uniunii. Obiectivul raportului este evaluarea impactului mijloacelor adecvate care le-ar permite consumatorilor să aleagă un regim alimentar și produse alimentare mai sănătoase sau care ar putea promova furnizarea de opțiuni alimentare mai sănătoase pentru consumatori, inclusiv, printre altele, informarea consumatorilor cu privire la acizii grași trans sau la restricțiile privind utilizarea lor.“ Comisia a fost invitată să însoțească raportul respectiv de o propunere legislativă, după caz. În raportul publicat în decembrie 2015, Comisia face un bilanț al situației și analizează opțiunile posibile (legislative și nelegislative) pentru limitarea consumului de AGT în UE, prezentând unele dintre consecințele posibile ale introducerii unor astfel de abordări. Comisia s-a abținut de la prezentarea unei propuneri legislative.

De la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 au apărut dovezi convingătoare cu privire la beneficiile pentru sănătate care decurg din limitarea acizilor grași trans industriali în produsele alimentare. Intenționează, prin urmare, Comisia să propună astfel de limite pentru a proteja sănătatea publică?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate